Tŷ Tredegar, yn y coedlannau y tu ôl i’r parc chwarae