Sesiynau chwarae mynediad agored

Dwi’n cael gymaint o hwyl!   Luke 7 oed

Mae Duffryn Community Link fel un o’r pedwar partner wedi ymrwymo i gefnogi’r Project Llwybrau Lles Coetiroedd.

Fel partner ar y project Llwybrau Lles Coetiroedd, bydd Duffryn Community Link yn cynnig sesiynau chwarae awyr agored AM DDIM.  Bydd y rhain yn cael eu cynnal drwy’r flwyddyn a’r nod yw annog plant a theuluoedd lleol i wneud mwy o’u hamgylchedd, a chael y cyfle a’r rhyddid i chwarae yn yr awyr agored a chreu atgofion arbennig ar yr un pryd.

Mae’r Tîm Ceidwaid Chwarae yn cynnig sesiynau chwarae mynediad agored yn ardal Duffryn ac ym Mharc Tŷ Tredegar bob wythnos. Mae’r rhain ar gyfer plant 4 – 14 oed.

Amserlen y sesiynau chwarae

Mae darpariaeth chwarae mynediad agored yn cynnig cyfleoedd chwarae gyda staff i blant heb eu rhieni.  Nid yw’r plant yn cael eu cyfyngu o ran eu symudiadau, ac eithrio pan fônt yn gysylltiedig â materion diogelwch ac nid ydynt yn cael eu hatal rhag mynd a dod fel y mynnont – ein nod yw ail-greu sut y byddech wedi chwarae fel plentyn – archwilio, ymchwilio, dysgu a mwynhau’r awyr agored.

Mwy o wybodaeth am Chwarae Mynediad Agored

Fel rhan o broject y Loteri Fawr, gallwn gynnig amrywiaeth o hyfforddiant Gwaith Chwarae achrededig.  Os hoffech wirfoddoli gyda’r tîm chwarae neu ddysgu mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael, cysylltwch â ni.

Fel partner yn y project, bydd y tîm Ceidwaid Chwarae yn:

  • Cynnig cyfleoedd chwarae awyr agored hygyrch yn rheolaidd.
  • Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi yn gysylltiedig â gwaith chwarae.
  • Gweithio ochr yn ochr â darparwyr cymunedol eraill ac ysgolion i hyrwyddo pa mor bwysig yw chwarae ar gyfer cymunedau iach.
  • Cynnwys plant a phobl ifanc lleol mewn penderfyniadau sy’n ymwneud â’u mannau lleol a sut i ddatblygu’r mannau gwyrdd yn ardaloedd sy’n addas i blant chwarae ynddynt yn annibynnol.