Rhaglen lles

Mae Growing Space fel un o’r pedwar partner yn y project hwn wedi ymrwymo i gefnogi’r Project Llwybrau Lles Coetiroedd.

Mae Growing Space yn elusen iechyd meddwl cofrestredig a sefydlwyd yn 1992, sy’n darparu sgiliau gwaith gwirioneddol a rhwydwaith cymorth i helpu oedolion â phroblemau iechyd meddwl i gyrraedd eu golau a gwella eu safon bywyd, gan ddarparu hyfforddiant ochr yn ochr â rhaglen ddysgu seiliedig ar waith sy’n arwain at achrediad.   Bydd hyn yn digwydd yn amgylchedd godidog Tŷ Tredegar.

Fel partner yn y project bydd Growing Space yn cynnig:

• Cyfleoedd Hunan-ddatblygu

• Gwirfoddoli

• Magu Hyder

• Mentora Cyfoedion

• Sgiliau Cyflogadwyedd

• Dyfarniad Garddwriaethol NOCH

Os hoffech ddysgu mwy cysylltwch â Growing Space or 01633 810718 neu Cheryl@growingspace.org.uk

Gallwch hefyd ymgeisio i fod yn rhan o’r rhaglen hon drwy:

  • Hunan Atgyfeirio
  • Gall aelod o’r teulu neu ofalwr gysylltu â Growing Space ar eich rhan
  • Atgyfeiriad gan eich Meddyg Teulu, Gwasanaethau Iechyd Meddwl neu asiantaethau eraill