Hyrwyddwyr Cymunedol

Hyrwyddwyr Cymunedol

Llongyfarchiadau i’r 10 plentyn sydd wedi cael eu dewis fel Hyrwyddwyr Llwybrau Lles Coetiroedd. Fe wnaeth y plant o Ysgol Gynradd Parc Tredegar gwblhau ffurflen gais a chael cyfweliad ar gyfer y rolau. Cafodd 26 o blant eu cyfweld a gofynnwyd nifer o gwestiynau iddynt gan gynnwys beth allen nhw ei gyfrannu at y gwaith o wella Coetiroedd Duffryn.
Bydd y plant yn gyfrifol am gefnogi Duffryn Community Link a Cadwch Gymru’n Daclus i wneud gwelliannau i’r coetiroedd a’r ystâd ehangach.
Byddant yn ein cefnogi drwy:
Helpu gyda dyluniadau a chynlluniau i adfywio Coetiroedd Duffryn
Cefnogi partneriaid Llwybrau Lles Coetiroedd i ymgynghori â phreswylwyr lleol
Hyrwyddo’r project i’w cyfoedion, preswylwyr a sefydliadau
Datblygu a hyrwyddo gweithgareddau yn y coedlannau

Mae’r Hyrwyddwyr Cymunedol wedi cael dechrau da, maen nhw’n llawn syniadau a brwdfrydedd, gallwn ddisgwyl pethau mawr ganddynt.