Eco Ysgol

Rydyn ni’n falch iawn o weithio gyda Chyngor Eco Ysgol Gynradd Parc Tredegar fel rhan o’r project Llwybrau Lles Coetiroedd. Mae Cadwch Gymru’n Daclus a Duffryn Community Link wrthi’n gweithio gyda’r Cyngor Eco i edrych ar ffyrdd o wella’r Ysgol Goedwig. Cynhaliodd y Cyngor Eco archwiliad amgylcheddol o’r ardal gan wneud llawer o awgrymiadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun ar gyfer gwelliannau.

Fe wnaeth yr Ysgol Eco hefyd gefnogi Ymgyrch Glanhau Llwybrau Lles Coetiroedd gan helpu i glirio dros 45 tunnell o sbwriel a oedd wedi’i dipio’n anghyfreithlon. Maen nhw wedi dod at ei gilydd i helpu i ddylunio arwyddion tipio anghyfreithlon i gefnogi ein hymgyrch atal sbwriel.

Maen nhw hefyd wedi bod yn allweddol o ran helpu i ddod â harddwch Coetiroedd Duffryn yn ôl ac annog bywyd gwyllt trwy ein rhaglen plannu.