Coetir Duffryn

Mae Cadwch Gymru’n Daclus fel un o’r pedwar partner wedi ymrwymo i gefnogi’r Project Llwybrau Lles Coetiroedd.

Mae CGD yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i wella’r coetiroedd gan weithio tuag at newidiadau amgylcheddol hir dymor ac ymrwymiad cymunedol.   Y prif nod ar gyfer y project 7 mlynedd yw annog aelodau o’r gymuned i gymryd perchnogaeth o’r coetiroedd, gwella cyflogadwyedd a gwella’r amgylchedd.

Mae hyfforddiant achrededig Lefel 1 ar gyfer 8 gwirfoddolwr a hyfforddiant NPTC ar gyfer 4 gwirfoddolwr y flwyddyn, mae’r meini prawf dewis yn berthnasol.

Rhoddir hefyd y cyfle i bobl nad ydynt eisiau ennill cymwysterau i gymryd rhan.

Fel partner yn y project bydd CGD yn

  • Rhoi hyfforddiant mewn rheoli coetiroedd, rheoli offer a chynnal a chadw.
  • Cyfleoedd Gwirfoddoli a Hyfforddi i wella Coetir Ystâd Duffryn.
  • Cynnig hyfforddiant ymarferol ar adfywio’r coetir.
  • Gweithio ag ysgolion i hyrwyddo pa mor bwysig yw’r amgylchedd naturiol.
  • Cynnwys disgyblion yn y broses o blannu a gwella’r coetir
  • Ymgysylltu gyda a chynnwys cymuned Duffryn mewn penderfyniadau o ran datblygu’r coetir.