Sesiynau chwarae difyr am ddim i’r teulu yn Nhŷ Tredegar!
Sesiynau chwarae difyr am ddim i’r teulu yn Nhŷ Tredegar!
Sesiynau chwarae difyr am ddim i’r teulu yn Nhŷ Tredegar!
Starts :
Dechrau :
26 Jun 2021
Ends :
Gorffen :
26 Jun 2021
Time:
Amser:
3:05 pm - 5:00 pm
Who is it for:
Ar gyfer::
Cyfeillgar i'r Teulu

Sesiynau chwarae mynediad agored awyr agored am ddim i bawb o bob oed!  Mae ein sesiynau bore Sadwrn yn addas i’r teulu – mae croeso i rai dan 4 oed, ond bydd angen iddynt gael eu gorchwylio gan riant / gwarcheidwad.  I’r rheiny rhwng 4 a 14 oed, mae gofyn i rieni / gofalwyr lenwi ffurflen gofrestru ar ymweliad cyntaf y plentyn, yna mae’r plentyn yn gallu mynd a dod i’r sesiynau fel y mynno.

Mae ein gweithwyr chwarae cymwys yn cefnogi chwarae plant mewn mannau diogel, ond rydym yn annog cymryd risgiau pwyllog, baeddu a dysgu annibyniaeth.  Rydyn ni’n dod â llawer o offer i chwarae â hwy yn y coedlannau – ond mae chwarae’n digwydd ar sawl ffurf ac mae hyn yn aml yn golygu baeddu – rydyn ni’n argymell hen ddillad ac esgidiau glaw!

Cwrdd yn y coedlannau bach yn y parc, y tu ôl i’r ardal chwarae yn Nhŷ Tredegar.  11am – 12.55pm, bob wythnos.

Cofiwch, rydyn ni’n cwrdd gydol y flwyddyn, ym mhob tywydd bron a bod!  Os bydd angen i ni ganslo sesiwn oherwydd gwyntoedd cryf neu stormydd byddwn yn ceisio rhoi gwybod i bobl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Share this project with a friend:
Rhannwch:

EVENT LOCATION
LLEOLIAD Y DIGWYDDIAD
Tŷ Tredegar, yn y coedlannau y tu ôl i’r parc chwarae
Tŷ Tredegar
Coedcernyw, Casnewydd
NP10 8YW