Sesiwn chwarae dydd Mawrth am ddim ar y lawnt!
Sesiwn chwarae dydd Mawrth am ddim ar y lawnt!
Sesiwn chwarae dydd Mawrth am ddim ar y lawnt!
Starts :
Dechrau :
20 Sep 2022
Ends :
Gorffen :
20 Sep 2022
Time:
Amser:
3:05 pm - 5:00 pm
Who is it for:
Ar gyfer::
Plant 4 - 14 oed

Sesiynau chwarae mynediad agored awyr agored am ddim i blant rhwng 4 a 14 oed.  Darpariaeth y tu allan i’r ysgol – 3.05 – 5.00pm bob dydd Mawrth.  Mae gofyn i rieni / gofalwyr lenwi ffurflen gofrestru ar ymweliad cyntaf y plentyn, yna mae’r plentyn yn gallu mynd a dod i’r sesiynau fel y mynno.
Mae ein gweithwyr chwarae cymwys yn cefnogi chwarae plant mewn mannau diogel, ond rydym yn annog cymryd risgiau pwyllog, baeddu a dysgu annibyniaeth.  Rydyn ni’n dod â llawer o offer i chwarae â hwy yn y coedlannau – ond mae chwarae’n digwydd ar sawl ffurf ac mae hyn yn aml yn golygu baeddu – rydyn ni’n argymell hen ddillad ac esgidiau glaw!  Mae croeso i rai dan 4 oed fynychu, os cânt eu goruchwylio gan oedolyn.  Cwrdd ar y lawnt y tu ôl i Ysgol Gynradd Parc Tredegar / Partridge Way.

Cofiwch, rydyn ni’n cwrdd gydol y flwyddyn, ym mhob tywydd bron a bod!  Os bydd angen i ni ganslo sesiwn oherwydd gwyntoedd cryf neu stormydd byddwn yn ceisio rhoi gwybod i bobl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Share this project with a friend:
Rhannwch:

EVENT LOCATION
LLEOLIAD Y DIGWYDDIAD
Partridge Way Field (behind primary school)
Partridge Way
Duffryn, Newport
NP10 8WP