Cookies Policy

Cwcis

Yn syml, technoleg i gofio rhywbeth amdanoch yw cwci.

Mae dros 90% o wefannau yn defnyddio cwcis.  Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.
Nid ydynt o reidrwydd yn bethau da na drwg, ond mae’n werth deall yr hyn y gallwch ei wneud amdanynt.

Heb gwcis, mae gwefan wedi’i gyfyngu o ran ei weithrediad.  Ni all eich mewngofnodi’n awtomatig, oherwydd mae’n anghofio pwy ydych chi.   Ni all eich galluogi i brynu unrhyw beth, oherwydd mae’n anghofio beth rydych yn ei brynu.   Ar nodyn cadarnhaol, mae hefyd yn golygu na all eich olrhain.

Mae’r mwyafrif o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig.  Fodd bynnag, os ydych yn anghyfforddus gyda chwcis, efallai y gallwch osod eich porrwr gwe i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur – yna gallwch ddewis p’un ai i dderbyn y cwci, neu beidio.   Dylai’r adran Help ar eich porwr ddweud sut wrthych.

Sylwch: Drwy wrthod ein cwcis neu analluogi cwcis yn y dyfodol efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau neu nodweddion o’n gwefan.

Byddai’n well troi cwcis trydydd parti i ffwrdd, a fydd yn atal y mwyafrif o wefannau rhag rhannu gwybodaeth amdanoch.  Mae rhai porwyr – fel Safari, yn gwneud hyn yn awtomatig.

CYFARWYDDIADAU AR SUT I ANALLUOGI CWCIS

 

Cwcis a osodir gan wefannau Trydydd Parti

Mae rhai gwefannau yn defnyddio cwcis i gofio beth rydych yn ei wneud ar eu gwefan, ac i dargedu hysbysebion atoch.  Mae rhai o’r gwefannau hynny’n rhannu eu cwcis, fel bod hysbysebion ar un wefan yn gwybod beth wnaethoch ei hoffi ar un arall.

I gefnogi ein gwefannau, rydyn ni weithiau’n defnyddio lluniau a fideos o wefannau fel YouTube a Flickr.  O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen â chynnwys o YouTube neu Flickr er enghraifft, efallai y byddwch yn cael cwcis o’r gwefannau hyn.   Nid yw Duffryn Community Link yn rheoli gweithrediad a gweithgarwch y cwcis hyn. Dylech wirio’r wefan trydydd parti berthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Sylwch: Os byddwch yn penderfynu peidio ag analluogi cwcis rydych yn cytuno i ni eu defnyddio ar ein gwefannau.

CYFARWYDDIADAU AR SUT I ANALLUOGI CWCIS TRYDYDD PARTI

 

Google Analytics

Mae Duffryn Community Link yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google, Inc.  Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefan a chasglu adroddiadau i ni ar weithgarwch ar ein gwefan.

Mae Google yn cadw’r wybdodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddion yn America.   Gall Google hefyd roi’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.  Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google.   Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y diben a nodir uchod.

SUT I WRTHOD NEU DDILEU’R CWCI HWN